Общи правила и условия

Настоящите Общи правила и условия уреждат взаимоотношенията между НЮ СТЕЙДЖ ООД, наричан по-долу 'Viviell' от една страна и посетителите и потребители на Интернет електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес (домейн) http://www.viviell.com / (наричан за краткост Сайт).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на http://www.viviell.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.


1. Регистрация

Електронният магазин Viviell предлага на посетителите да разглеждат и да закупуват продуктите и услугите, презентирани в него.

За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в Viviell стоки, е необходимо първо да се регистрирате.

При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и/или адрес за доставка.

С отбелязване на отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.


2. Защита на личната информация

Ню Стейдж ООД („Viviell“), в качеството си на администратор на лични данни отговатя на всички изисквания на регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който влиза в сила на 25 Май 2018 г. Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас и искаме да се уверите че вашие данни се обработват по сигурен и законосъобразен начин.

Публикуваме тази Политика за Защита на личните данни, за да ви помогнем да разберете:

 • Как и защо Viviell събира информация от вас
 • С кой споделяме вашата лична информация, защо и на какво основание; и
 • Какви са вашите права

Ако направим промени по тази политика, ще ви уведомим като я актуализираме на уеб сайтa. Ню Стейдж ООД (“Viviell”) е администратор на лични данни, които ни предоставяте при използване на настоящия уеб сайт. Като администратор на лични данни Viviell определя целите и начина, по който се обработват и използват вашите лични данни.

Ако трябва да се свържете с нас моля пишете ни на:
dataprotection@viviell.com,  относно Защита на Личните Данни


Последна актуализация на Политиката за Защита на личните данни 19 Май 2018 г.

Каква информация събираме, когато се регистрирате и защо

При всяка направена поръчка при нас, вие слючвате договор с нас. Преди да направите поръчка, ще трябва да създадете профил, за което ще изискаме от вас да предоставите лична информация като:

1. Лична информация за физическо лице:

 • Име и фамилия
 • Точен адрес за доставка
 • Tелефон за контакт
 • Eлектронна поща
 • ЕГН (необходимо за издаване на фактура)

2. Лична информация за юридическо лице:

 • Наименование на фирмата
 • Данни за фирмата – седалище, ЕИК, Идент.номер по ЗДДС, МОЛ
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Електронна поща

Viviell не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

За да може да персонализираме уебсайта, събираме информация за устройствата, които използвате за да достъпите нашия уеб сайт (настолни и мобилни), това може да включва IP адрес. За допълнителна информация относно използването на Cookies (“бисквитки”) и проследяването им, моля, вижте Политика за използване на Cookies.

Как използваме вашата информация

Според регламента за защита на личните данни, ние имаме право да използваме и споделяме вашата лична информация само до толкова до колкото имаме основателна причина да го правим. Основанията, на които събираме и използваме вашите лични данни са:

 • Договор - Вашата лична информация се обработва, за да се изпълни договорно споразумение.
 • Съгласие - когато сте дали съгласие да се използва вашата информция
 • Легитимни интереси -  това са интересите на Viviell да управляваме нашия бизнес по начин, по който да ни позволи да ви предоставим най-добрите продукти и услуги по най-сигурния и подходящ начин. Например да предоставяме вашите данни на определени Трети Страни като куриерси фирми - партньори.
 • Правно задължение – когато има законово или друго правно основание за споделянето на информацията, например за целите на правоприлагането

По-долу е списък с начините, по които можем да използваме вашата лична информация и съответните причини, от описаните по-горе, поради които го правим. Когато сме дали причина легитимни интереси, сме описали и какво имаме предвид под легитимни интереси.

 

За какво използваме вашата лична информацияПричини (правно основание)Обяснение за легитимни интереси на Viviell
Обработка на поръчките Изпълнение на договор N/A
Създаване на Viviell акаунт Легитимен интерес Ефективност на процесите при работа
Уведомяване за статуса на поръчките ви Легитимен интерес Ефективност на процесите при работа и подобвяване на предлаганите услуги
Персонализиране и адмнистриране на уебсайта Легитимен интерес Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти. Подобряване на взаимодействието с нашите сайтове.
Маркетингови съобщения, с които ви информираме за специални оферти, промоции, нови продукти. Предоставяне на онлайн реклама. Легитимен интерес Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти. Подобряване на взаимодействието с нашите сайтове.
Уведомления за подобряване на услугите ни, като например промени в уебсайта и нови услуги, които може да ви интересуват. Легитимен интерес Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти. Подобряване на взаимодействието с нашите сайтове.
Поддръжка на мрежовата сигурност и сигурността на информацията Легитимен интерес Поддръжането на сигурността на нашата мрежа ни помага да запазим сигурността и поверителността на вашата информация.
Логистично планиране, прогнозиране на търсенето, проучвания и управление Легитимен интерес Използваме информацията за да установим навиците на купувачите, закупените продукти и техния обем, които ни помагат да отговорим на търсенето и да можем да планираме.

 

С кого споделяме вашата информация и защо

Viviell работи с редица надеждни доставчици и фирми, за да ви предостави висококачествените стоки и услуги, които очаквате от нас, като доставчици, банки, доставчици на платежни услуги. Всички партньори подлежат на проверки за сигурност и ще разполагат само с минималното количество лична информация, необходима за изпълнение на поръчките, които извършвате или предоставяне на услуга от наше име.

Вашите права
Вашите лични данни са защитени от законни права, които включват вашите права да възразявате срещу обработката на вашите лични данни; да поискате личните ви данни да бъдат изтрити или коригирани; да поискате достъп до вашите лични данни.

За повече информация или за упражняване на правата ви за защита на данните, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените данни за контакт. Имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която регламентира обработката на лични данни.

Колко дълго съхраняваме вашата информация

Периода, за който пазим вашата лична информация, се определя от редица фактори, включително целта, за която използваме тази инфорамция и задлъженията ни по друхи закони. Ние пазим вашата лична информация само за срока и целите, за които е необходимо. Винаги ще пазим личната ви информация до датата, на която тя вече не е необходими за някоя от целите описание в  "Как използваме вашата информация". Единствените изключения са:

 • Законът изисква от нас да съхраняваме вашата лична информация за по-дълъг период или да я изтрием по-рано
 • Упражните правото си да изтриете инфорамцията (където е приложимо) и не е необходимо ние да я пазим във връзка с някоя от причините, които разрешават или се изискват от закона;
 • Защитаваме правни искове или други производства по време на периода, в който съхраняваме вашата лична информация. В такъв случай ние ще запазим личната ви информация, докато тази процедура не приключи и няма възможност за допълнителни обжалвания.
 • В ограничение случаи, в случай че същестуващ или бъдещ закон, съдът или регулатор изиска от нас да пазим вашата лична информация за по-дълъг или по-кратък период от време.

 

Какви са вашите права

Имате право да изискате от Viviell следните дейности и информация, наричани още Права на субекта на данни. Повече информация за вашите права може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на личните данни www.cpdp.bg

 • Право на достъп - да поискате достъп до вашата лична информация и информация за това как я обработваме.
 • Право на редакция - да може да коригирате вашата лична информация, ако е неточна или незавършен
 • Право за изтриване (известно също като "Правото да бъда забравен") - изтриване на вашата лична информация
 • Право на ограничаване на обработката на вашите лични данни
 • Право на преносимост на данни - елетронно преместване, копиране или прехвърляне на вашите лични данни в стандартен формат
 • Право на възражение - да възразите срещу обработването на вашите лични данни
 • Права по отношение на автоматизираното взимане на решения, включително профилиране

Ако имате въпреси относно вашите права или искате да ги упражните, моля, свържете се с нас на dataprotection@viviell.com

Имате право да подадете жалба до регулатора на защита на личните данни в Европа, в частност в страната, в която работите или живеете, или където са нарушени вашите законни права. Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни, регулаторът за защита на личните данни в България, са на разположение на уеб сайта www.cpdp.bg. В случай че смятате че вашата информация е използвана или се използва по незаконосъобразен начин, моля, свържете се с нас, и ще се опитаме да разрешим всички проблеми или опасения, които може да имате.

 

You are entitled to request the following from Lafazza, these are called your Data Subject Rights and there is more information on these on the Commission for Personal Data Protection website ww.cpdp.bg
Право на достъп - да поискате достъп до вашата лична информация и информация за това как я обработваме.
Право на редакция - да може да коригирате вашата лична информация, ако е неточна или незавършен
Право за изтриване (известно също като "Правото да бъда забравен") - изтриване на вашата лична информация
Право на ограничаване на обработката на вашите лични данни
Право на преносимост на данни - елетронно преместване, копиране или прехвърляне на вашите лични данни в стандартен формат
Право на възражение - да възразите срещу обработването на вашите лични данни
Права по отношение на автоматизираното взимане на решения, включително профилиране


Ако имате въпреси относно вашите права или искате да ги упражните, моля, свържете се с нас на dataprotection@viviell.com

Имате право да подадете жалба до регулатора на защита на личните данни в Европа, в частност в страната, в която работите или живеете, или където са нарушени вашите законни права. Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни, регулаторът за защита на личните данни в България, са на разположение на уеб сайта www.cpdp.bg. В случай че смятате че вашата информация е използвана или се използва по незаконосъобразен начин, моля, свържете се с нас, и ще се опитаме да разрешим всички проблеми или опасения, които може да имате.

Имате право да изискате от Viviell следните дейности и информация, наричани още Права на субекта на данни. Повече информация за вашите права може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на личните данни www.cpdp.bg

3. Поръчки

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При създаване на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начин и срок на доставка и начина на плащане.

Снимките и визуализациите, показващи цветовете на предлаганите продукти, могат да изглеждат различно, в зависимост от настройките на Вашия монитор.

Може да коригирате информацията, ако прецените, или да потвърдите поръчката си.  С избор на начин на плащане и преминаване към такова при финализиране на Вашата поръчка, Вие давате изрично съгласие да заплатите 100% авансово стойността на поръчката.

След финализирането на поръчката на посочения от Вас е-мейл адрес ще получите данните за поръчката и тя ще бъде записана в клиентския Ви акаунт, в секция "Текущи поръчки"

Всички поръчки, финализирани с начин на плащане по банков път, чрез Epay.bg, чрез PayPal.com, се считат за обвързващи и имат силата на договор между Viviell и клиента, САМО след получено успешно плащане.

При неуспешно плащане на такива поръчки, те се съхраняват за срок от 7 дни във вашия Клиентски акаунт, с възможност да се опитате да ги заплатите отново по същия или по друг начин. Ако не бъде получено плащане по тях  в рамките на този срок, те се изтриват от системата.

За всеки етап от обработването на поръчката ще бъдете уведомявани от нас по е-майл. Състоянието на текущата, както и на всички предишни поръчки, можете да следите и от Вашия клиентски aкаунт, който е достъпен след въвеждане на вашето потребителско име и парола.

Клиентският акаунт, който се достъпва след въвеждане на вашето потребителско име и парола, съдържа следните секции:

 • Количка - съдържа продукти, които сте поставили в нея с намерение да бъдат закупени; те се съхраняват в количката, докато не ги изтриете, коригирате, преместите в "Избрани" или решите да ги поръчате.
 • Текущи поръчки - съдържа информация за статусите на вашите поръчки, очакваемата дата за доставка и детайлите на всяка поръчка;
 • История на поръчките - съдържа информация за приключени поръчки с детайлите за всяка от тях;
 • Фактури - съдържа вашите е-фактури, които могат да се разглеждат и отпечатват;
 • Редакция на профил - съдържа вашите лични данни, които могат да се редактират от вас, при необходимост.
 • Адресна книга - списък с адресите, на които сте получавали пратки от нас

4. Цена на поръчка

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти заедно с цената за доставка, която е посочена на отделна позиция.  Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Крайната цена на поръчката не включва таксата за "наложен платеж" (ако сте избрали този метод на плащане), която куриерът начислява върху стойността на поръчката.  Тази сума, заедно с цената на поръчката, е дължима и платима на куриера, при доставката на поръчката.


5. Начини на плащане

 

Кредитна / Дебитна Карта

При този начи на плащане се използва виртуален POS терминал чрез Централна Кооперативна Банка AД, която гарантира напълно сигурността на разплащането. За да извършите плащането ще бъдете препратени към платежния сървър на БОРИКА. Обслужват се следните карти: Visa, VISA ELECTRON, MasterCard, MAESTRO.

 

Наложен платеж

С наложен платеж може да заплатите закупената стока в момента на доставка от куриера. Моля, обърнете внимание, че избирайки тази опция за плащане, ще трябва да заплатите допълнителна такса от стойността на поръчката Ви на куриера!

 

Банков превод

При избиране на този метод , можете да извършите банков превод към наша сметка. Поръчката Ви ще бъде изпълнена едва след получаване на превода. Избирайки този метод на плащане при доставка на стоката не дължите нищо на куриера.

Име: НЮ СТЕЙДЖ ООД
IBAN: BG47 FINV 9150 10 NUSTAGE1
BIC: FINVBGSF
Bank name: Първа Инвестиционна Банка АД

 

ePay.bg (за регистрирани потребители)

ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност на всеки клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал на epay.bg (не изисква предварителна регистрация в epay.bg). При избор на този метод ще бъдете препратен към защитен ПОС термиал на epay.bg. Моля обърнете внимание, че при този метод на плащане, дължите допълнителни такси към epay.bg за транзакцията.
За разплащане могат да се използват следните платежни средства: карти с логото на БОРИКА, VISA ELECTRON, MasterCard, Visa, MAESTRO и микросметка.
За повече информация за създаване на акаунт и микросметка вижте ePay.bg

 

PayPal.com

Най-разпространения начин за плащане в цял свят. Сигурността на плащанията се гарантира от www.paypal.com .При този избор, Вашето плащане се обработва в реално време, няма забавяне на поръчката и плащанията са без допълнителни такси.Плащането се извършва на страницата на Paypal.com където въведеждате email адрес и парола. Ако нямате регистрация, можете да платите и директно като въведете данните на Вашата кредитна или дебитна карта. Системата обслужва всички видове кредитни и международни дебитни карти издадени в България и чужбина.

 

6. Срок и цена за доставка

ДОСТАВКА ДО БЪЛГАРИЯ

Доставката на продукти до населени места на територията на България е БЕЗПЛАТНА за клиентите на www.viviell.com

Срокът за доставка е както следва:

а) За всички поръчки направени в работен ден преди 17:00 ч. и тези направени до 12:00 ч. в събота– доставката се извършва на следващия работен ден.

b) За всички останали поръчки – Неделя или друг официално неработен ден, то поръчката ще бъде изпратена в първият работен ден и доставена ден по-късно.

Моля обърнете внимание, че при отказ и връщане на продукти от поръчка с безплатна доставка, сумите за доставка остават за Ваша сметка.
* Доставката до малки населени места (отдалечени села и малки градове) е възможно да отнеме повече от 24 часа.

 

ДОСТАВКАТА НА ПРОДУКТИ ОТ КАМПАНИИТЕ 7 DAY SALE
Доставка на всички продукти от кампаниите "7 Day Sale" се извършва от 7 до 10 дни след изтичане на кампанията! Очакваемата дата на доставка е посочена в самата кампания, както и на всяка продуктова сраница (под бутона "Добави в количката"). 

Всички движения / статуси на Вашата поръчка се отразяват в персоналния Ви акаунт в раздел Текущи Поръчки. Системата изпраща и автоматични съобщения на посочената от Вас ел.поща


За всеки етап от обработката на Вашата поръчка ще бъдете уведомявани на посочения от Вас e-mail.


7. Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане или е забавено на плащането от страна на потребителя, ако е избрал банков превод или плащане по електронен път (чрез ПОС или epay.bg)
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон или неверен телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по вина на Viviell всички допълнителни разходи са за наша сметка.

Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.


8. Спорове и жалби

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес в страница Контакти на уеб сайта.


9. Отказ и замяна на стоката

Вие като потребители имате право да се откажете и да върнете поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получена, съгласно условията по чл.55 от ЗЗП. Транспротните разходи по връщане на стоката са за сметка на клиента.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, в срок от 30 дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за наша сметка. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При връщане или замяна на стока трябва да заявите своето желание през Вашия клиентски акаунт.
При получаване на върната стока, пратката се отваря пред куриера и се съставя констативен протокол. Ако върнатите продукти не отговарят на условията за връщане, а именно запазена цялостта на опаковката и запазен търговски вид на продукта, запазваме си правото да откажем приемане на продуктите и да ги върнем обратно за сметка на клиента.
Срока за получаване на върнати продукти е 5 работни дни от датата на приемане на заявката за връщане / замяна от наш оператор. При получаване на продукти след този срок си запазваме правото да откажем приемането на продуктите и да ги върнем обратно за сметка на клиента.


10. Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.


11. Сигурност

Вие носите пълна отговорност за опазването на вашето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Вие сте длъжен незабавно да уведомявате Viviell  и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на Вашето потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

-  Криптиране

Ние осигуряваме високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта.

-  Изгубена или открадната информация:

Вие трябва да ни информирате, ако Вашето клиентско име или парола са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви. В такъв случай ние ще анулираме Вашия профил, за да предотвратим злоупотреби.

- Промяна на личните данни:

Ако настъпи промяна в личните Ви данни (смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща), имате възможност да ги коригирате във вашия акаунт. Това ще ни помогне да изпълняваме поръчките Ви коректно.


12. Други условия

Вие в качеството ви на потребител сте длъжен да обезщетите Viviell и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които сте използвал, разположил на сървъра или където и да е в пространството на Viviell, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Viviell в нарушение на закона, настоящите условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката. Viviell гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите условия за ползване.

При ползване на Услугите, предлагани от Viviell, Вие се задължавате, независимо дали сте направил поръчка или не:

 • да не нарушавате и да зачитате правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Viviell услуги;
 • да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да уведомявате незабавно Viviell и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зареждате, изпращате, предавате, разпространявате или използвате по какъвто и да било начин и да не правите достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер или нецензурни съобщения, комерсиални съобщения, текстове и снимки с порнографско съдържание, компютърни вируси, текстове и софтуер, които са обект на закона за авторското право и сродните му права.;
 • да не извършвате злоумишлени действия. Вие изразявате съгласие, че използването на интернет и услугите предлагани в сайта е на Ваша отговорност.


Публикуваните материали в сайта се използват за законни цели. Ние не приемаме, че съдържанието на сайта може да се използва от други лица за други цели. Цените и наличността в сайта са обект на промяна без предварително предупреждение.


7 DAY SALE

 

Тези условия са специфични и те се прилагат за продуктите, които се предлагат в раздел „7 day sale”, и в този смисъл променят и допълват общите условия на електронния магазин.

Продуктите, включени в раздела  „7 day sale” се предлагат на преференциални цени само в периода на кампанията, който продължава 7 дни. Тези продукти не са налични и не се предлагат в останалите раздели на онлайн магазина, извън кампанията в която са включени.

За поръчки на продукти от раздел "7 day sale" не важат условията и отстъпките за WEBOCARD.

Поръчките за продукти от радел „7 day sale” на магазина се заплащат само по банков път, с кредитна/дебитна карта или чрез epay.bg. Te не могат да бъдат платени с наложен платеж.

Срокът на доставка на продуктите е от 7 до 10 дни след края на „7 day sale” кампанията.

Поръките за продукти от „7 day sale” кампания са третират отделно от останалите продукти в магазина и могат да бъдат заявени само от регистрирани потребители.

Продуктите, поръчани от „7 day sale” кампания, могат да въдат върнати до 7 работни дни от получаване на стоката в случай, че не е увредена целостта на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), съгласно чл.55 на ЗЗП.  Потребителят е задължен да информира Viviell за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други). В този случай потребителят поема разходите за доставка на върнатите продукти. Стойността на  продуктите се възстановява на потребителя в срок до 30 дни от връщането на стоката. Замяна на продукти от раздел „7 day sale”  не може да се осъществи, тъй като те не се предлагат регулярно в магазина и са в ограничени количества.


Начини на плащане

Bank transfer2

При избиране на този метод , можете да извършите банков превод към наша сметка. Поръчката Ви ще бъде изпълнена едва след получаване на превода. Избирайки този метод на плащане при доставка на стоката не дължите нищо на куриера.

Име: НЮ СТЕЙДЖ ООД
IBAN: BG47 FINV 9150 10 NUSTAGE1
BIC: FINVBGSF
Bank name: Първа Инвестиционна Банка АД

 

ePay.bg (за регистрирани потребители)

ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност на всеки клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал на epay.bg (не изисква предварителна регистрация в epay.bg). При избор на този метод ще бъдете препратен към защитен ПОС термиал на epay.bg. Моля обърнете внимание, че при този метод на плащане, дължите допълнителни такси към epay.bg за транзакцията.
За разплащане могат да се използват следните платежни средства: карти с логото на БОРИКА, VISA ELECTRON, MasterCard, Visa, MAESTRO и микросметка.
За повече информация за създаване на акаунт и микросметка вижте ePay.bg

 

PayPal.com

Най-разпространения начин за плащане в цял свят. Сигурността на плащанията се гарантира от www.paypal.com .При този избор, Вашето плащане се обработва в реално време, няма забавяне на поръчката и плащанията са без допълнителни такси.Плащането се извършва на страницата на Paypal.com където въведеждате email адрес и парола. Ако нямате регистрация, можете да платите и директно като въведете данните на Вашата кредитна или дебитна карта. Системата обслужва всички видове кредитни и международни дебитни карти издадени в България и чужбина.

 


Срок и цена за доставка

Доставка на всички продукти от кампаниите "7 Day Sale" се извършва от 7 до 10 дни след изтичане на кампанията! Очакваемата дата на доставка е посочена в самата кампания, както и на всяка продуктова сраница (под бутона "Добави в количката"). 

В деня преди да изпратим Вашата поръчка, наш оператор ще се свръже с Вас за потвърждение и/или в случай, че желаете да промените адреса на доставка, който сте посочили при самата поръчка. 
Всички движения / статуси на Вашата поръчка се отразяват в персоналния Ви акаунт в раздел Текущи Поръчки. Системата изпраща и автоматични съобщения на посочената от Вас поща.

Цената на доставката е 6.00 лв. с включен ДДС. Цената е единна и се заплаща за цялата поръчка без значение от броя на продуктите в поръчката.