Защита на личните данни

Ню Стейдж ООД („Viviell“), в качеството си на администратор на лични данни отговатя на всички изисквания на регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който влиза в сила на 25 Май 2018 г. Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас и искаме да се уверите че вашие данни се обработват по сигурен и законосъобразен начин.

Публикуваме тази Политика за Защита на личните данни, за да ви помогнем да разберете:

 • Как и защо Viviell събира информация от вас
 • С кой споделяме вашата лична информация, защо и на какво основание; и
 • Какви са вашите права

Ако направим промени по тази политика, ще ви уведомим като я актуализираме на уеб сайтa. Ню Стейдж ООД (“Viviell”) е администратор на лични данни, които ни предоставяте при използване на настоящия уеб сайт. Като администратор на лични данни Viviell определя целите и начина, по който се обработват и използват вашите лични данни.

Ако трябва да се свържете с нас моля пишете ни на:
dataprotection@viviell.com,  относно Защита на Личните Данни


Последна актуализация на Политиката за Защита на личните данни 19 Май 2018 г.

Каква информация събираме, когато се регистрирате и защо

При всяка направена поръчка при нас, вие слючвате договор с нас. Преди да направите поръчка, ще трябва да създадете профил, за което ще изискаме от вас да предоставите лична информация като:

1. Лична информация за физическо лице:

 • Име и фамилия
 • Точен адрес за доставка
 • Tелефон за контакт
 • Eлектронна поща
 • ЕГН (необходимо за издаване на фактура)

2. Лична информация за юридическо лице:

 • Наименование на фирмата
 • Данни за фирмата – седалище, ЕИК, Идент.номер по ЗДДС, МОЛ
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Електронна поща

Viviell не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

За да може да персонализираме уебсайта, събираме информация за устройствата, които използвате за да достъпите нашия уеб сайт (настолни и мобилни), това може да включва IP адрес. За допълнителна информация относно използването на Cookies (“бисквитки”) и проследяването им, моля, вижте Политика за използване на Cookies.

Как използваме вашата информация

Според регламента за защита на личните данни, ние имаме право да използваме и споделяме вашата лична информация само до толкова до колкото имаме основателна причина да го правим. Основанията, на които събираме и използваме вашите лични данни са:

 • Договор - Вашата лична информация се обработва, за да се изпълни договорно споразумение.
 • Съгласие - когато сте дали съгласие да се използва вашата информция
 • Легитимни интереси -  това са интересите на Viviell да управляваме нашия бизнес по начин, по който да ни позволи да ви предоставим най-добрите продукти и услуги по най-сигурния и подходящ начин. Например да предоставяме вашите данни на определени Трети Страни като куриерси фирми - партньори.
 • Правно задължение – когато има законово или друго правно основание за споделянето на информацията, например за целите на правоприлагането

По-долу е списък с начините, по които можем да използваме вашата лична информация и съответните причини, от описаните по-горе, поради които го правим. Когато сме дали причина легитимни интереси, сме описали и какво имаме предвид под легитимни интереси.

 

За какво използваме вашата лична информацияПричини (правно основание)Обяснение за легитимни интереси на Viviell
Обработка на поръчките Изпълнение на договор N/A
Създаване на Viviell акаунт Легитимен интерес Ефективност на процесите при работа
Уведомяване за статуса на поръчките ви Легитимен интерес Ефективност на процесите при работа и подобвяване на предлаганите услуги
Персонализиране и адмнистриране на уебсайта Легитимен интерес Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти. Подобряване на взаимодействието с нашите сайтове.
Маркетингови съобщения, с които ви информираме за специални оферти, промоции, нови продукти. Предоставяне на онлайн реклама. Легитимен интерес Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти. Подобряване на взаимодействието с нашите сайтове.
Уведомления за подобряване на услугите ни, като например промени в уебсайта и нови услуги, които може да ви интересуват. Легитимен интерес Разработване на продукти, услуги, приложения и дизайн, които привличат и задържат клиенти. Подобряване на взаимодействието с нашите сайтове.
Поддръжка на мрежовата сигурност и сигурността на информацията Легитимен интерес Поддръжането на сигурността на нашата мрежа ни помага да запазим сигурността и поверителността на вашата информация.
Логистично планиране, прогнозиране на търсенето, проучвания и управление Легитимен интерес Използваме информацията за да установим навиците на купувачите, закупените продукти и техния обем, които ни помагат да отговорим на търсенето и да можем да планираме.

 

С кого споделяме вашата информация и защо

Viviell работи с редица надеждни доставчици и фирми, за да ви предостави висококачествените стоки и услуги, които очаквате от нас, като доставчици, банки, доставчици на платежни услуги. Всички партньори подлежат на проверки за сигурност и ще разполагат само с минималното количество лична информация, необходима за изпълнение на поръчките, които извършвате или предоставяне на услуга от наше име.

Вашите права
Вашите лични данни са защитени от законни права, които включват вашите права да възразявате срещу обработката на вашите лични данни; да поискате личните ви данни да бъдат изтрити или коригирани; да поискате достъп до вашите лични данни.

За повече информация или за упражняване на правата ви за защита на данните, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените данни за контакт. Имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която регламентира обработката на лични данни.

Колко дълго съхраняваме вашата информация

Периода, за който пазим вашата лична информация, се определя от редица фактори, включително целта, за която използваме тази инфорамция и задлъженията ни по друхи закони. Ние пазим вашата лична информация само за срока и целите, за които е необходимо. Винаги ще пазим личната ви информация до датата, на която тя вече не е необходими за някоя от целите описание в  "Как използваме вашата информация". Единствените изключения са:

 • Законът изисква от нас да съхраняваме вашата лична информация за по-дълъг период или да я изтрием по-рано
 • Упражните правото си да изтриете инфорамцията (където е приложимо) и не е необходимо ние да я пазим във връзка с някоя от причините, които разрешават или се изискват от закона;
 • Защитаваме правни искове или други производства по време на периода, в който съхраняваме вашата лична информация. В такъв случай ние ще запазим личната ви информация, докато тази процедура не приключи и няма възможност за допълнителни обжалвания.
 • В ограничение случаи, в случай че същестуващ или бъдещ закон, съдът или регулатор изиска от нас да пазим вашата лична информация за по-дълъг или по-кратък период от време.

 

Какви са вашите права

Имате право да изискате от Viviell следните дейности и информация, наричани още Права на субекта на данни. Повече информация за вашите права може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на личните данни www.cpdp.bg

 • Право на достъп - да поискате достъп до вашата лична информация и информация за това как я обработваме.
 • Право на редакция - да може да коригирате вашата лична информация, ако е неточна или незавършен
 • Право за изтриване (известно също като "Правото да бъда забравен") - изтриване на вашата лична информация
 • Право на ограничаване на обработката на вашите лични данни
 • Право на преносимост на данни - елетронно преместване, копиране или прехвърляне на вашите лични данни в стандартен формат
 • Право на възражение - да възразите срещу обработването на вашите лични данни
 • Права по отношение на автоматизираното взимане на решения, включително профилиране

Ако имате въпреси относно вашите права или искате да ги упражните, моля, свържете се с нас на dataprotection@viviell.com

Имате право да подадете жалба до регулатора на защита на личните данни в Европа, в частност в страната, в която работите или живеете, или където са нарушени вашите законни права. Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни, регулаторът за защита на личните данни в България, са на разположение на уеб сайта www.cpdp.bg. В случай че смятате че вашата информация е използвана или се използва по незаконосъобразен начин, моля, свържете се с нас, и ще се опитаме да разрешим всички проблеми или опасения, които може да имате.

 

You are entitled to request the following from Lafazza, these are called your Data Subject Rights and there is more information on these on the Commission for Personal Data Protection website ww.cpdp.bg
Право на достъп - да поискате достъп до вашата лична информация и информация за това как я обработваме.
Право на редакция - да може да коригирате вашата лична информация, ако е неточна или незавършен
Право за изтриване (известно също като "Правото да бъда забравен") - изтриване на вашата лична информация
Право на ограничаване на обработката на вашите лични данни
Право на преносимост на данни - елетронно преместване, копиране или прехвърляне на вашите лични данни в стандартен формат
Право на възражение - да възразите срещу обработването на вашите лични данни
Права по отношение на автоматизираното взимане на решения, включително профилиране


Ако имате въпреси относно вашите права или искате да ги упражните, моля, свържете се с нас на dataprotection@viviell.com

Имате право да подадете жалба до регулатора на защита на личните данни в Европа, в частност в страната, в която работите или живеете, или където са нарушени вашите законни права. Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни, регулаторът за защита на личните данни в България, са на разположение на уеб сайта www.cpdp.bg. В случай че смятате че вашата информация е използвана или се използва по незаконосъобразен начин, моля, свържете се с нас, и ще се опитаме да разрешим всички проблеми или опасения, които може да имате.

Имате право да изискате от Viviell следните дейности и информация, наричани още Права на субекта на данни. Повече информация за вашите права може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на личните данни www.cpdp.bg